Aktuelt
19.05.2016
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag
12.05.2016
Bøde til pensioneret polititjenestemand for uberettiget at have videregivet oplysninger om en drabsdømt mands private forhold
12.05.2016
Den Uafhængige Politiklagemyndighed afviser anonym anmeldelse mod Nordsjællands Politis ledelse
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Aktuelt
19.05.2016
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag
12.05.2016
Bøde til pensioneret polititjenestemand for uberettiget at have videregivet oplysninger om en drabsdømt mands private forhold
12.05.2016
Den Uafhængige Politiklagemyndighed afviser anonym anmeldelse mod Nordsjællands Politis ledelse
Årsberetning 2015 - forside