Aktuelt
10.11.2018
Politiklagemyndigheden undersøger dødsfald
10.11.2018
Politiklagemyndigheden undersøger færdselsuheld
26.10.2018
Politiklagemyndigheden undersøger en sag, hvor en mand faldt ned fra et tag
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Aktuelt
10.11.2018
Politiklagemyndigheden undersøger dødsfald
10.11.2018
Politiklagemyndigheden undersøger færdselsuheld
26.10.2018
Politiklagemyndigheden undersøger en sag, hvor en mand faldt ned fra et tag
Bygningen